Säätiö

TOT-säätiö on perustettu oikeusministeriön päätöksellä 1.4.1979. Säätiötä, sen päätöksiä ja säädekirjan toteutumista valvoo Patentti- ja rekisterihallitus.

Säätiön tarkoituksena on tukea opinnoissaan menestyneitä Turun kaupungissa opiskelevia aikuisopiskelijoita. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. jakamalla apurahoja ja stipendejä.

Apurahan hakemisen ajankohta on 18.3.2022-19.4.2022.

Tutkimusapurahan hakemisen ajankohta on 1.9. – 1.10.2022.

Säätiön hallitus

Korpela Risto, puheenjohtaja
Hanhiala Jorma, varapuheenjohtaja
Heikkonen Esko, jäsen
Kleemola Marjut, jäsen

Peltonen Sami, jäsen
Stormi Timo, jäsen
Vihervaara Erja, sihteeri ja toimitusjohtaja