Apurahan hakemisesta

(HUOM! Korkeakouluopiskelijoille tarkoitetusta tukimusapurahasta on oma sivu.)

Säädekirjan mukaan apurahojen ja stipendien ensisijainen myöntämisperuste on hakijan opinnoissaan arvosanoin tai opinnäytteiden laadulla osoitettu menestyksellisyys ja opintoihin käytetyn ajan sekä muiden seikkojen avulla arvioitu tehokkuus.

Turun iltalukiossa koko lukiota suorittavat

Iltalukion opiskelijan tulee tulostaa apurahahakemus Wilman kautta, kirjoittaa kääntöpuolelle vapaamuotoinen selvitys opintomenestyksestä ja toimittaa lomake 1) postitse koulusihteeri Lii Puolakaiselle, osoite Eskelinkatu 4, 20100 Turku tai 2) käydä pudottamassa lomake iltalukion Eskelinkadun päädyssä olevaan postilaatikkoon. Mikäli hakijalla ei ole tulostusmahdollisuutta, hän voi ottaa yhteyttä koulusihteeriin, osoite lii.puolakainen@edu.turku.fi.

Muut aikuisopiskelijat

Ohjeiden lopussa on linkki apurahahakemukseen. Aktivoituu 20.3.2023.

Hallituksen tarkentamien kriteerien mukaan apurahan hakijalla tulee olla tutkintoon johtava opiskelupaikka Turussa jossakin yliopistossa tai korkeakoulussa. Nuorisoasteen oppilaitoksissa opiskelevat eivät kuulu apurahan saajien piiriin.

Sama henkilö voi saada apurahan vain kerran . Apurahan myöntämisestä ilmoitetaan näillä sivuilla hakuvuonna 3.6. Apuraha maksetaan opiskelijan ilmoittamalle tilille 24.6. mennessä. Mikäli myönnetty apuraha ei ole tullut tilille viimeistään 4.7. pyydetään ottamaan yhteys hallituksen sihteeriin.

HUOM! Opintomenestys on tärkein kriteeri apurahoja jaettaessa. Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoilla katsotaan viimeiseen hakupäivään mennessä kertyneiden opintopisteiden määrä suhteutettuna käytyihin opintovuosiin, iltalukio-opiskelijoilta hyväksyttyjen kurssien keskiarvo suhteutettuna käytyihin opintovuosiin.

Huom! Koska apurahan saamisen edellytyksenä ovat hakupäivään mennessä saadut opintopisteet, voi 1. vuoden opiskelijan mahdollisuudet apurahan saamiseen olla pienet kuten myös viimeistä vuottaan opiskelevalla opinnäytetyötään (graduaan) tekevällä.

Huom! Apurahaa voi hakea vain meneillään olevan koulutusohjelman opintoihin. Jos olet suorittanut aiemmin jonkin toisen koulutusalan tutkinnon, sen opintopisteitä ei oteta huomioon.

APURAHAHAKEMUKSEN LIITTEET
  1. todistus opintomenestyksestä (skannattuna jäljennös opintokirjasta tai opintorekisteristä tai viimeinen todistus tai edellisen oppilaitoksen päättötodistus tms.)
  2. vapaamuotoinen selvitys opintomenestyksestä helpottaa anomuksen käsittelyä ja mahdollisimman oikeudenmukaisen päätöksen tekemistä.
APURAHOJEN MAKSAMINEN
  1. Apuraha maksetaan niille, joilla on apurahan saamisen edellytykset täyttävä opiskelupaikka ja riittävä määrä opintopisteitä tai riittävän hyvä keskiarvo. Riittävän määrän ja riittävän hyvän määrittelee säätiön hallitus nähtyään hakemukset. Huom! Apurahojen saamisesta tai saamatta jäämisestä ei tule erillistä ilmoitusta, vaan nimet julkaistaan vain tällä sivustolla.
  2. Apuraha maksetaan hakijan tilille annettuna aikana.
  3. Mikäli hallituksella ei ole käytettävissään määräaikaan mennessä apurahan saajan oikeaa tilinumeroa, apuraha palautuu takaisin säätiölle. Apurahan myöntäminen katsotaan apurahan saamiseksi.
  4. Maksamiseen ja kriteereihin liittyvistä asioista voi tiedustella erja.vihervaara@edu.turku.fi tai puh. 050-5647437.
APURAHOJEN SUURUUS

Säätiön hallitus päättää lopullisesti apurahojen lukumäärästä ja suuruudesta anomukset nähtyään. Vuonna 2022 apurahan suuruus oli 1000 euroa.

Apurahahakemus (avautuu 20.3.2023 ja sulkeutuu 19.4. 2023 klo 23.59)

https://e-lomake.fi/lomakkeet/6388/lomakkeet.html