Tutkimusapuraha

Onnittelumme!

Syksyllä 2022 apurahan saavat

Taina Heinonen, 15 000 euroa

Heli Ketovuori, 20 000 euroa

Maria Pyykönen, 13 000 euroa

Turun Opiskelijain tukisäätiön kannustusapuraha tieteelliseen tutkimustyöhön

Kannustusapuraha on tarkoitettu Turun korkeakouluissa tutkimustyötä tekeville väitöskirjatasoisille tai post doc-tutkijoille. Tutkimuksen tulee liittyä oppimisen tai oppimista tukevien toimien tehostamiseen.

Säädekirjan mukaan apurahojen ja stipendien ensisijainen myöntämisperuste on hakijan opinnoissaan arvosanoin tai opinnäytteiden laadulla osoitettu menestyksellisyys ja opintoihin käytetyn ajan sekä muiden seikkojen avulla arvioitu tehokkuus.

Sama henkilö voi saada kannustusapurahan vain kerran. Säätiö tekee verottajalle ilmoituksen myönnetyistä tutkimusapurahoista, mikäli apurahan suuruus on yli 20 000 euroa. Säätiön velvollisuus on ilmoittaa apurahasta myös MELAan. Tutkijan tulee itse hakea eläkevakuutusta MELAlta. https://www.mela.fi/apurahansaajat/yleista-apurahansaajan-elakevakuutuksesta/

Apuraha

Myönnettävän yksittäisen apurahan suuruus voi olla enintään 20 000 euroa. Apurahan käyttö on aloitettava vuoden sisällä sen myöntämisestä ja se on käytettävä vuoden kuluessa aloitusajankohdasta. Apurahasta 10 % voi käyttää kuluihin. Apuraha on henkilökohtainen ja sitä voi käyttää myös ulkomailla työskentelyyn.

Hakemuksen lähettäminen

Hakemukset tulee toimittaa 1.9.-1.10.2022 välisenä aikana e-lomakkeella, jonka osoite on https://e-lomake.fi/lomakkeet/6240/lomake.html

Lomake aukeaa 1.9.2022. Apurahojen saamisesta tai saamatta jäämisestä ei tule erillistä ilmoitusta, vaan nimet julkaistaan kuluvana vuonna 1.11. tällä sivulla eli www.totsaatio.com.

Apurahaa koskeviin tiedusteluihin vastaa Erja Vihervaara osoitteessa erja.vihervaara@edu.turku.fi

Maksaminen

Apuraha maksetaan yhdessä erässä hakijan tilille kuluvan vuoden joulukuussa. Tilitiedot kysytään apurahan saajalta heti nimien julkistamisen jälkeen. Mikäli hallituksella ei ole käytettävissä määräaikaan mennessä apurahan saajan oikeaa tilinumeroa, apuraha palutuu takaisin säätiölle.

Seuranta

Apurahan saajan on lähetettävä säätiölle selvitys apurahan käytöstä (1) vuoden kuluessa apurahan myöntämisestä. Tutkimuksen valmistuttua apurahan saaja on velvollinen lähettämään tutkimustyön säätiön hallitukselle.

Liitteet (pdf-formaatissa!), jotka tulee lähettää hakulomakkeen kautta

1) Suosituskirje (ei pakollinen)

2) Hakijan ansio- ja julkaisuluettelo (max yksi A4)

3) Tutkimussuunnitelma (max yksi A4).

Suunnitelmasta tulee ilmetä tutkimuksen merkitys, tavoite ja menetelmät

resurssit = rahoitus ja aikataulu/missä vaiheessa tutkimus on meneillään

odotetut tulokset sekä niiden tieteellinen merkitys, tulosten soveltaminen, vaikuttavuus ja tulosten julkaisu

suunnitelma apurahan käytöstä